PRACE WYKONYWANE SAMODZIELNIE W OKRESIE ZATRUDNIENIA W PRACOWNI KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI PP PKZ O/KRAKÓW

 1. Konserwacja parapetu chóru muzycznego z kościoła parafialnego w Mieronicach Wodzisławskich, dawne woj. Kieleckie - eksponowane dwie warstwy malarskie z końca XVI w. i 2 poł. XVII w.w technice klejowej, na desce.
 2. Konserwacja dwóch kwater tryptyku XVII w. "Zesłanie Ducha Świętego" i "Wniebowstąpienie", tempera na desce, z kościoła parafialnego w Racławicach Olkuskich, dawne woj. Krakowskie.
 3. Konserwacja obrazu "Ukrzyżowanie", tempera na desce XVII w. z Muzeum Narodowego w Warszawie.
 4. Konserwacja obrazu na desce "Zdjęcie z Krzyża", tempera, XIX w. z Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
 5. Konserwacja polichromii ściennej w nawie i prezbiterium drewnianego kościoła p.w. Św. Andrzeja w Osieku, dawne woj. Bielsko-bialskie.
 6. Konserwacja stropu drewnianego, polichromowanego, XVII w. w kamienicy przy ul. Rakooja 15 w Tallinie (Estonia) - praca zespołowa.
 7. Konserwacja fragmentu polichromii absydy w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela w Jasowie
  na Słowacji
  autorstwa Jana Krackera - praca zespołowa.

2. PRACE KONSERWATORSKIE WYKONANE W LATACH 1983 – 1997 W BAZYLICE MARIACKIEJ W KRAKOWIE.

 1. Kaplica św. Antoniego
  • obraz olejny na płótnie "św. Antoni" XVII w. , w złoconej ramie
  • ołtarz marmurowy, XVIII w.
  • bramka marmurowa, XVIII w.
  • kamieniarka sklepienia
 2. Kaplica Matki Boskiej Loretańskiej
  • obraz M.Boska z Dzieciątkiem, XV w. , tempera na desce, w barokowej złoconej ramie i w srebrnej koszulce
  • ołtarz marmurowy, XVIII w. (proj. F. Placidi)
  • 3 epitafia rodziny Szembeków, marmurowe, z rzeźbą alabastrową i portretem Franciszka Szembeka olejnym, na blasze
  • rekonstrukcja fragmentu polichromii proj. Jana Matejki na północnej ścianie kaplicy, XIX w.
 3. Kaplica św. Jana Chrzciciela
  • polichromia ścienna Józefa Mehoffera z 1932 r.
  • obraz olejny na płótnie w autorskiej polichromowanej, złoconej i srebrzonej ramie, przedstawiający Starszych Cechu Rzeźników na Kotłowem, XX w.
  • obraz ołtarzowy "św. Jan Chrzciciel" olejny na płótnie, XVIII w. w barokowej ramie złoconej
  • bramka marmurowa, XVIII w.
  • nagrobek marmurowy Krzysztofa Kochanowskiego, XVI w.
  • dwie rzeźby drewniane złocone z ołtarza: św. Jan Nepomucen i św. Jan Kanty
 4. Kaplica św. Wawrzyńca
  • polichromia ścienna Jana Bukowskiego z 1929 r.
  • obraz ołtarzowy "Męczeństwo Św. Wawrzyńca" olejny na płótnie, XVIII w.
  • dwa obrazy epitafijne malowane na blasze, Jadwigi i Karola Mazarakich
  • epitafia, XIX w.
 5. Kaplica Przemienienia Pańskiego
  • polichromia ścienna Jana Bukowskiego z 1928 r.
 6. Kaplica św. Jana Nepomucena
  • polichromia ścienna Włodzimierza Tetmajera z 1902 r.
  • ołtarz marmurowy XVII w. z obrazem olejnym na płótnie z 1932 r.
  • bramka marmurowa, XVIII w.
  • epitafia marmurowe rodziny Bartschów z XVIII i XIX w.
  • nagrobek marmurowy ks. Piotra Fryderyka Dunina z końca XIX w.
  • epitafium ks. Hieronima Kajsiewicza z końca XIX w. , wapień pińczowski i marmur
  • boazeria dębowa ze złoceniami z pocz. XIX w.
  • trzy relikwiarze w kształcie przeszklonych trumienek, drewniane i złocone, XVIII w.
 7. Kaplica św. Walentego
  • polichromia ścienna wg projektu Stanisława Wyspiańskiego z 1898 r.
  • nagrobek manierystyczny Marcina Leśniowolskiego z wapienia pińczowskiego, marmuru węgierskiego i alabastru, poł. XVII w.
 8. Kaplica św. Łazarza
  • polichromia ścienna Jana Januszewskiego z 1939 r.
  • obrazy ołtarzowe na płótnie "Wskrzeszenie Łazarza" i "św. Małgorzata" , XVIII w.
 9. Kaplica Aniołów Stróżów
  • polichromia ścienna z pocz. XX w.
  • obraz olejny na płótnie "Anioł Stróż", XVII w.
  • tryptyk drewniany gotycki ze scenami z życia św. Stanisława Biskupa z pocz. XVI w. wraz ze szafą ołtarzową neogotycką proj. Wita Wisza, pocz. XX w.
 10. Kaplica Kuśnierzy
  • polichromia Jana Bukowskiego z 1928 r.
  • ołtarz drewniany XVII w.
  • obraz olejny na desce "Ostatnia Wieczerza", XVII w. z predelli ołtarza
  • obraz olejny na desce "św. Józef" XIX w. ze zwieńczenia ołtarza
 11. Obraz olejny na płótnie "Matka Boska Łaskawa" XVIII w. z niszy w ścianie zewnętrznej kościoła po stronie północnej.
 12. Obrazy "Ukrzyżowanie" i "Matka Boska Łaskawa" XVIII w. olejne na płótnie z prezbiterium Kościoła, wraz ze złoconymi ramami.
 13. Epitafium marmurowe księżnej Marceliny Czartoryskiej, XIX w. na ścianie północnej nawy bocznej przy wejściu do kruchty północnej.
 14. Dwa epitafia XVII w. Zalasowskich i Czernych na ścianie południowej Bazyliki przy wejściu do prezbiterium oraz portal marmurowy XVIII w. tegoż wejścia - praca zespołowa.
 15. W latach 1995-99 konserwacja wydzielonego fragmentu polichromii Jana Matejki w prezbiterium, nawie głównej i nawach bocznych Bazyliki - praca zespołowa pod kierunkiem prof. J. Nykiela.
 16. Konserwacja złoconych kul drewnianych z żyrandoli prezbiterium i nawy głównej.

3. INNE WAŻNIEJSZE PRACE WYKONANE W LATACH 1983 - 1999

 1. Teatr im. Juliusz Słowackiego w Krakowie - polichromia 2 plafonów nad klatkami schodowymi IIp
 2. Bank Śląski w Krakowie, ul. Św. Tomasza 20 - odsłanianie, konserwacja i rekonstrukcja fragmentów polichromii, XVII w.
 3. Kamienica ul. Mikołajska 18 w Krakowie, konserwacja i rekonstrukcja XVIII w. polichromii na I p.
 4. Willa Decjusza na Woli Gustowskiej w Krakowie, konserwacja i rekonstrukcja polichromii XVIII w. wykonanej w technice freskowej w pom. 2/11 I-go piętra oraz rekonstrukcja XIX w. fryzu na fasecie sufitu głównej klatki schodowej.
 5. Urząd Miasta Krakowa - d. Pałac Wielopolskich - Sala Obrad - konserwacja stropu drewnianego polichromowanego oraz odsłonięcie i konserwacja fryzu podstropowego proj. Jana Bukowskiego z 1928 r. - kierownictwo i koordynacja całości prac w obiekcie.
 6. Urząd Miasta Krakowa - holl prezydencki - pełna rekonstrukcja fryzu z 1905 r. projektu Jana Bukowskiego, z 1913 r.
 7. Urząd Miasta Krakowa - korytarz II p. między klatkami schodowymi "E" i "F" - rekonstrukcja fryzu z 1905 r.

4. WAŻNIEJSZE OBRAZY Z KOLEKCJI PRYWATNYCH KONSERWOWANE W LATACH 1984-99

 1. Obraz olejny na desce "Boże Narodzenie", Włochy, pocz. XVI w.
 2. Obraz olejny na płótnie "Kain i Abel", Johann Liss, 1 poł. XVII w.
 3. Dwa obrazy olejne na płótnie "Sceny batalistyczne" przypisywane Jacquesowi Courtois, XVIII w. kopie.
 4. Obraz olejny na płótnie "Portret mędrca" , sygnowany Carlo Cignani (XVII w. kopia)
 5. Konserwacja nie sygnowanych obrazów XVII - XIX w. o różnej tematyce oraz ikon ruskich i ukraińskich, XVIII i XIX w. (kilkanaście).
 6. Obrazy Kazimierza Podsadeckiego, ok. 40 sztuk, konserwacja i oprawa.
 7. Konserwacja licznych obrazów S. Borysowskiego, J. Muszkietowej, M. Gottlieba, M. Ritterównej, Wojciecha i Jerzego Kossaków i innych autorów.

5. PRACE W ROKU 2000

 1. Urząd Miasta Krakowa Pl. W.W. Świętych 3/4 - konserwacja i rekonstrukcja fryzu z przedstawieniami heraldycznymi miast i ziem polskich z 1913 r. na II p. klatki schodowej "B" i "D".
 2. Klasztor OO. Franciszkanów w Krakowie - "Kaplica Włoska", konserwacja polichromii 1696-98 w medalionach na sklepieniu, konserwacja fragmentu polichromii z 1619 r. na sklepieniu kaplicy.

6. PRACE W ROKU 2001.

 1. Niemcy - Berlin - Pankow, Judische Weisenhaus, Berlinerstrasse 120/121 - konserwacja polichromo-wanego stropu kasetonowego z 1913 r.

7. PRACE W ROKU 2002

 1. Chrzanów, kaplica św. Stanisława Biskupa w kościele parafialnym św. Mikołaja
  • prace badawczo-odkrywkowe na obecnoś polichromii
  • konserwacja ołtarza z czarnego marmuru dębnickiego, 2 ćw. XVII w.
  • konserwacja dwóch obrazów ołtarzowych na blasze miedzianej, 1 ćw. XIX w.: obraz główny ołtarzowy "Wskrzeszenie Łazarza" autorstwa Michała Stachowicza oraz obraz ze zwieńczenia ołtarza "Komunia św. Stanisława Kostki" nieznanego autora
  • tablica epitafijna Andrzeja Samuela Dębińskiego, kasztelana bieckiego, fundatora kaplicy, XVII w. z czarnego marmuru dębnickiego, litery złocone
  • tablica informująca o przeniesieniu ołtarza z klasztoru w Czernej do Chrzanowa, 1824 r, marmur dębnicki.
  • Ponadto nadzór konserwatorski nad całością prac remontowych w kaplicy.
 2. Kamienica przy ul. Św. Anny 3 w Krakowie - konserwacja polichromii ściennej z przedstawieniem herbów Polski i Litwy z końca XIX w.
 3. Chrzanów, kaplica św. Stanisława Biskupa w kościele parafialnym św. Mikołaja
  • prace badawczo-odkrywkowe na obecnoś polichromii
  • konserwacja ołtarza z czarnego marmuru dębnickiego, 2 ćw. XVII w.
  • konserwacja dwóch obrazów ołtarzowych na blasze miedzianej, 1 ćw. XIX w.: obraz główny ołtarzowy "Wskrzeszenie Łazarza" autorstwa Michała Stachowicza oraz obraz ze zwieńczenia ołtarza "Komunia św. Stanisława Kostki" nieznanego autora
  • tablica epitafijna Andrzeja Samuela Dębińskiego, kasztelana bieckiego, fundatora kaplicy, XVII w. z czarnego marmuru dębnickiego, litery złocone
  • tablica informująca o przeniesieniu ołtarza z klasztoru w Czernej do Chrzanowa, 1824 r, marmur dębnicki.
 4. Ponadto nadzór konserwatorski nad całością prac remontowych w kaplicy.
 5. Kamienica przy ul. Św. Anny 3 w Krakowie - konserwacja polichromii ściennej z przedstawieniem herbów Polski i Litwy z końca XIX w.

8. PRACE WYKONANE W ROKU 2003

 1. Collegium Novum UJ w Krakowie - rekonstrukcja polichromii z końca XIX w. wg zachowanych śladów oryginalnej kolorystyki oraz projektów wykonanych w oparciu o wzory występujące w pomieszczeniach Collegium.
 2. Jarosław, kościół Św. Jana - konserwacja malowidła ściennego "Hołd Narodu Polskiego Matce Bożej Królowej Polski" Leona Winterowskiego z 1912 r. oraz otaczającej je arkady z odsłonięciem polichromii XIX w. architektonicznej, monochromatycznej.

9. PRACE WYKONANE W ROKU 2004

 1. Kościół ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie - badania i rekonstrukcja warstwy malarskiej i złoceń oraz konserwacja 4 medalionów na kracie żelaznej XVII w. z kaplicy Branickich, we współpracy z firmą Romana Bobickiego z Krakowa.
 2. Ul. Kanonicza 9 w Krakowie - konserwacja polichromii ściennej z 2 poł. XIX w. w pomieszczeniu na II piętrze, w trakcie tylnym.
 3. Pałac hr. Pusłowskich - obecnie Instytut Muzykologii UJ w Krakowie, ul. Westerplatte 10, konserwacja polichromii z 2 poł. XIX w. na stropie biblioteki , II piętro.
 4. Ul. Floriańska 19 w Krakowie - konserwacja polichromowanego stropu belkowego z XVII w. w izbie "na zadzi" na parterze.
 5. Dawny pałac bpa Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17 w Krakowie, praca zespołowa przy konserwacji i rekonstrukcji XVI wiecznego fryzu podstropowego, pod kierunkiem dr Mieczysława Steca.
 6. Collegium Novum UJ w Krakowie - rekonstrukcja polichromii z końca XIX w. na ścianach i suficie Lektorium Iosephi Szujski (sala nr 56) na II piętrze.
 7. Kaplica Zygmuntowska w Katedrze Wawelskiej - badania i rekonstrukcja polichromii na XVII w. żelaznej kracie, przy współpracy z firmą Pana Romana Bobickiego z Krakowa (konserwacja metalu).
 8. Bazylika Mariacka w Krakowie - skarbiec, badania i rekonstrukcja polichromii na XVII w. kracie żelaznej.

10. PRACE WYKONANE W ROKU 2005

 1. Klasztor OO. Kamedułów na Bielanach w Krakowie - wykonanie badań odkrywkowych na obecność polichromii w kompleksie budynków klasztornych i ich opracowanie.
 2. Konserwacja dolnych partii polichromii matejkowskiej w czterech kaplicach Bazyliki Mariackiej w Krakowie.
 3. Pałac bpa Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17 w Krakowie, konserwacja i rekonstrukcja polichromii ściennej z poł. XVIII w. - praca zespołowa pod kierunkiem dr Mieczysława Steca.

11. PRACE WYKONANE W ROKU 2006

 1. Stara Bożnica na Kazimierzu, ul. Szeroka 24 w Krakowie - konserwacja polichromii ściennej XVI w. w sali południowej "babińca".
 2. Collegium Novum UJ w Krakowie - rekonstrukcja i konserwacja polichromii na suficie z końca XIX w. wg zachowanych śladów
 3. Pałac hr Pusłowskich - obecnie Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, kompleksowa konserwacja wystroju wnętrza kaplicy domowej na parterze, XIX/XX w. (polichromia ścienna, rzeźba figuralna (sarkofag i popiersie) - marmur karraryjski, kamień polichromowany i złocony, detal architektoniczny)

12. PRACE WYKONANE W ROKU 2007

 1. Kościół OO. Franciszkanów w Opolu p.w. Św. Trójcy, kaplica Św. Anny - odsłanianie i konserwacja polichromii z pocz. XVI w na sklepieniu wraz z reliktami XVII, XVIII i XIX w., kompleksowa aranżacja estetyczna sklepienia.
 2. Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - konserwacja polichromii koniec XIX w. na suficie w Sali nr 51.
 3. Sukiennice w Krakowie - badania konserwatorskie na obecność polichromii w salach wystawowych Muzeum Narodowego.

13. PRACE WYKONANE W ROKU 2008

  Trzy obrazy olejne na płótnie z Pałacu Pusłowskich w Krakowie
  1. Portret filozofa Barucha Spinozy ( 1637-1677) XVII w., autor nieznany, wym. 81,5 x 55 cm.
  2. Portret mężczyzny – napis Francesco Melzi (1560-1620), wykonany na płótnie dublującym, XVII w, autor nieznany, wym. 108 x 92 cm.
  3. Pejzaż alegoryczny "Vanitas", XVIII w., autor nieznany, wym. 136 x 148,5 cm.

14. PRACE WYKONANE W ROKU 2008-11

 1. Kościół parafialny p.w. św. Antoniego w Koziegłówkach, gmina Koziegłowy - konserwacja polichromii z lat 1945-48 wg proj. Stanisława Jakubowskiego i Zygmunta Milli na sklepieniach nawy głównej, naw bocznych ,transeptu, dwóch kaplic i prezbiterium oraz rekonstrukcja polichromii ścian zamalowanych farbą emulsyjną, technika malowideł – temperowa jajowa.

15. PRACE WYKONANE W ROKU 2012

 1. Muzeum Narodowego w Pałacu Czapskich ul.Piłsudskiego 12 w Krakowie. Konserwacja i rekonstrukcja powłoki malarskiej naśladującej fornir mahoniowy na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych kasy pancernej pochodzącej z końca XIX w.
 2. Katedra na Wawelu – Kaplica Wazów. Konserwacja i scalanie zabytkowej patyny na mosiężnej kracie z XVII w.

16. PRACE WYKONANE W ROKU 2013

 1. Katedra na Wawelu. Drzwi południowe z II poł. XIV w. fundacji króla Kazimierza Wielkiego. Badania stratygraficzne i technologiczne oraz ich dokumentacja.
  Rekonstrukcja oryginalnej kolorystyki ustalonej na podstawie badań drzwi drewnianych obitych blachą żelazną z wytłoczonym monogramem królewskiego imienia, pierwotnie malowanych malachitem.

17. PRACE WYKONANE W ROKU 2014.

 1. Katedra na Wawelu. Drzwi główne z II poł.XIV w. fundacji króla Kazimierza Wielkiego.
  Rekonstrukcja oryginalnej kolorystyki drzwi drewnianych obitych blachą żelazną dekorowaną tłoczonym monogramem królewskim, poprzedzona badaniami stratygraficznymi i technologicznymi na podstawie ,których ustalono kolor oryginalnej warstwy malarskiej wykonanej malachitem.
 2. Katedra na Wawelu. Kaplica Potockich.
  Rekonstrukcja patyny imitującej mosiądz na kracie żelaznej z XIXw. zamykającej wejście do kaplicy poprzedzona badaniami stratygraficznymi i technologicznymi.


Strona główna