Poniżej przedstawiam wybór refernecji, jakie uzyskałam po zakończeniu prac konserwatorskich.

 • Rok 1994, Kościół Mariacki i Teatr Słowackiego
  dla Pracownik Konserwacji Dzieł Sztuki PKZ
  strona 1, strona 2
 • Rok 2002, Konserwacja stropów dla WROBUD w Berlinie
  strona 1
 • Rok 2003, Konserwacja m.in ołtarza dla parafii w Chrzanowie
  strona 1
 • Lata 2003-4, Prace w Collegium Novum, UJ
  strona 1
 • Lata 2004-5, Konserwacja polichromii w Pałacu Pusłowskich UJ
  strona 1
 • Lata 2005, Konserwacja stropów na ul. Floriańskiej, dla firmy Sephora
  strona 1, strona 2
 • Rok 2006, Konserwacja malowideł w Synagodze Starej na Kazimierz
  dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
  strona 1
 • Rok 2007, Konserwacja malowideł w kaplicy św. Anny
  dla klasztoru OO. Franciszkanów w Opolu
  strona 1


Strona główna